čínska strecha s figúrkami a zvoncom

I ting

Kniha premien východu, rovnako ako tarot je knihou premien západu. Zvláštna technika orákula, metóda skúmania nevedomia ako sa vyjadril aj švajčiarsky psychoanalytik C. G. Jung.

Pôvod Knihy premien siaha až 4000-5000 rokov späť do starej Číny. Je jedným zo zachovaných diel konfuciových nasledovníkov. Okrem Konfucia sa za autorov považujú ešte traja mudrci – Fu Hi, kráľ Ven a vojvoda z Džou. Súčasná podoba 64 znakov je spájaná so žiakmi Konfucia. Je považovaná a učebnicu filozofie. Zničená nebola z toho dôvodu, lebo bola považovaná za vešteckú knihu. Tešila sa veľkej úcte, pokiaľ sa nedostala do rúk šarlatánov. Je to prostriedok k cieľu pre osvietených a neslúži k ohlupovaniu nevedomých.

       Základnou myšlienkou I tingu su premeny. „Podoba ako prúd rieky tečie, všetko dianie vo dne v noci.“ To je zákon a príčina premien. To je tao Lao-tse. Prejavmi Knihy premien je jin a jang. Viditeľné veci sú stelesnením myšlienok. Preto ich mudrci môžu vidieť skôr ako oko človeka uznávajúceho iba, čo je zmaterializované. 8 základných znakov predstavuje premeny, ktoré ukazujú na tvorenie vecí budúcich.

       8 základných znakov – NEBO, ZEM, VODA, HROM, HORA, VIETOR, JAZERO, OHEŇ – takzvané trigramy sa kombinujú do 64 rôznych kombinácií Hexagramov. I ting pomáha nájsť pevný bod, z ktorého má človek prehľad o situácii. Ukazujú šťastie aj nešťastie a dávajú človeku možnosť urobiť protiopatrenia. Nešťastná situácia sa dá utlmiť a šťastná urýchliť.

Slúži ako mapa priamej cesty, ktorá spája vnútorné myšlienky človeka s vonkajšími skúsenosťami. Zahŕňa aspekty bytia. I ting počtom hexagramov má rovnako ako šachovnica 64 polí a 64 je aj počet tripletov genetického kódu, tvoriacich stavebný kameň molekuly DNA, ktorá je úplným zobrazením človeka.

Človek, ktorý je v zajatí pudov alebo silných emócií, nenájde dosť sily, aby zmenil smerovanie situácie. Podľahne naznačenému prúdu. Stáva sa korisťou osudu. I ting odpovedá na otázky duchovného aj svetského charakteru, ale nemal by sa zneužívať na nízke a malicherné ciele ako výhra v lotérii alebo snaha o odchod partnera.

Ak chcete objaviť riešenie problémov, či už svojich, alebo ľudí z vášho okolia, musíte nájsť svoj hexagram. Kedysi sa v starej Číne používal zložitý rituál so stonkami rebríčka, ktorý neskôr nahradili mince.

Sú dve verzie výkladu I tingu. Potrebujete buď tri mince a šesť hodov. Ich kombináciou vznikajú symboly jin alebo jang, ktoré sa menia z jedného hexagramu v iný. V jednoduchšej verzii vám stačí hodiť raz šesť minci. Vezmite si ich do rúk, dajte si ich pred srdce, sústreďte sa na otázku, potraste zavretými dlaňami a vyložte mince na stôl zľava doprava. Získate hexagram – radu na svoju otázku do blízkej budúcnosti.

Spracovala: Zlatica Mokráňová
Odporúčaná literatúra: Richard Wilhelm, I GING; Richter Johan, Kapesní I-ťing; Jednotlivé hexagramy s ich významom sú aj súčasťou kapitoly Významy iných vykladacích kariet a techník – Tarotový kurz I.

Príspevok o veštení z I tingu odvysielanej 21.septembra o 17.30 hod. v relácii Reflex na Markíze.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“