číslice roku 2018 zo zelenej trávy pri vode

Rok 2018 – rok lásky, revolúcie a pevného zdravia

Pusťme sa a dovoľme rozbúrenej rieke života, aby nás vzala, kam musí. Držať sa starého, znamená spomaliť jazdu životom ručnou brzdou. Voľné chvíle, ktoré by sme zasvätili inokedy práci, teraz venujme druhej šanci v emocionálnej sfére.

Z numerologického hľadiska je každý rok tvorený určitým zoskupením čísel, ktoré vyžarujú neviditeľné magické pôsobenie – vlnenie. Význam z tohto hľadiska majú jednotlivé číslice a tiež ich súčet. Rok 2017, rok nových a nepoznaných začiatkov symbolizovaných vibráciou čísla 1 skončil. Teraz je rok 2018 a sme pod vplyvom kvality vzťahového čísla 2. Vibráciu dvojky vnímame cez situácie citového, pocitového a emocionálneho charakteru v partnerstvách. Nadväzovanie láskyplných vzťahov, kontaktov priateľských aj obchodných má zelenú. Opatrnosť a diplomatické vystupovanie v pracovných záležitostiach prinesú ovocie.

Dvojka je tvorená súčtom číslic roku z jedenástky (2+0+1+8). Prepožičiava nám možnosť okúsiť jemnú a romantickú povahu i umelecké sklony z pozície vlnenia dvojky a zároveň 11 dáva mystický nádych. Konkrétne pre Slovensko ide o vzťahy v oblasti hmotného zabezpečovania a obchodných či politických vzťahov, lebo vzniklo prvého prvý a jeden plus jeden plus dva plus nula plus jedna plus osem je trinásť a jeden plus tri je štyri. Podobne ako v roku 2009, ak zapojíme šiesty zmysel, vo viditeľnom svete dosiahneme veľmi významné úspechy aj na území nášho štátu. A možno sa aj celosvetovo dočkáme snahy politikov o humánnejšie formy riešenia sporov.

Prítomnosť stálej vibrácie tretieho tisícročia 2, s jednotkou, v kombinácii s Rovinami inšpirácie (bez 3-6-9) a Roviny Saturnu (bez 4-5-6) v mriežke roku 2018 dáva tušiť (rovnako ako v predchádzajúcom roku), že inšpirácie sa týkajú dodávateľsko-odberateľských väzieb, pracovných, ale aj priateľských a rodinných vzťahov postavených na spoločnom hospodárení a majetkoch. Saturn učiteľ posilňuje konzervatívne náhľady na hodnoty.

Okrem číslic 2, 0 a kvality čísla 1, číslo roku končí vibráciou čísla 8. V našich končinách sú roky končiace osmičkou poznačené revolučnými zmenami. Karma – zákon príčiny a následku – sa dostáva do rovnováhy. 8 hovoríme aj číslo zlatej rybky. Splní naše želania, ale len priania vyslovené s múdrosťou, prinesú aj šťastie a spokojnosť. Vibrácia čísla predstavuje pevne vyváženú pravidelnosť v kombinácii so silou, preto v ňom nie je miesta pre vyšší vývoj, ale skôr pre upevnenie existencie ako takej. Poctivosť a žičlivosť býva odmenená zlepšením zdravia, skvelými vyhliadkami v zamestnaní a šťastnou rovnováhou v partnerskom zväzku.

Žltý Pes ako symbol pevnej hory

Februárové novolunie, ohlasujúce počiatok ďalšieho lunárneho roku, klope na dvere. Rok Žltého Psa zameraného na vyzdvihnutie tradičných hodnôt a domova začína podľa čínskeho lunárneho kalendára 16. februára 2018 a končí 4. februára 2019. Naposledy bol rok žltého Psa od 18. februára 1958 do 7. februára 1959. Vystrieda rok Purpurového Ohnivého Fénixa (Kohúta) vstávajúceho z popola, ktorý doznieva 15. februára 2018. Po ňom 4. februára 2019 nasleduje rok Zlatého Kanca, ktorý si rád dopraje pôžitok z krásnych vecí. Trvanie lunárneho roku Psa svojim rozsahom nepresahuje 365 dní v klasickom roku, takže nie je vhodné začínať nové aktivity, skôr rozvíjať tie počaté v predchádzajúcich obdobiach.

Žltý Pes je zemný Pes. Zemské kvality predstavujú potrebnú stabilitu, praktickosť, pracovitosť, spoľahlivosť, úprimnosť a dobrotivosť. Jeho osobným symbolom je hora, preto vystupuje priam aristokraticky a trvá pevne na svojich názoroch. Má vyvinutý zmysel pre povinnosť a ako jediný zostáva verný ušľachtilým ideálom, pripravený obetovať sa pre blízkych. Veď žiadny Pes neopustí svoj domov, aj keď jeho pán má pochybný charakter. Na integrite a lojalite možno budovať. Pes apeluje na solídnosť, čestnosť a spravodlivosť. Nastáva doba rovnosti a odporu voči mocenskému útlaku. Súcit s vydedencami a utláčanými ho strhne občas k riskantnému konaniu. Napriek neprívetivej nekompromisnosti prináša stabilitu.

Rok Psa prepožičia našim zámerom statočnosť a našim činom zmysel. K úspechu sa ľudia dopracujú svedomitou a trpezlivou prácou. Na poli či v obchode. Viac sa bude dariť tímovým hráčom ako lídrom. Žltý Pes inšpiruje iných cieľavedomosťou a jeho priania sa plnia. Keďže sa nevzdáva pred prekážkami, jeho projekty sa uskutočňujú. Koná rozvážne a na rozdiel od Psov iných živlov vie držať impulzívnosť na uzde. Veľa medituje, plánuje a vzťahuje sa k dobre načasovanej akcii v energii dobrého úmyslu.

Psou slabosťou a zároveň silnou stránkou je, že sa ľudia príliš spoliehajú sami na seba. Dovoľme si teda počas roka oprieť sa o najvyššiu hodnotu rodiny a priateľstva. Oplatí sa rozvíjať vľúdnosť prostredníctvom vernosti životného druha a zdieľania tajomstiev so spriaznenými dušami. Hlboký cit privedie mnohých v tomto roku k životnému zväzku v láske v dobrom aj zlom. 3.3., 30.6., 28.7., 20.10. a 24.11. sú vhodné soboty na svadbu aj z lunárneho hľadiska. Deti narodené v roku Psa sú priateľské, šťastné a vyrovnané. Majú vyberané spôsoby a pôvabný vzhľad. O vplyvoch v roku Psieho zmyslu pre rovnováhu a fair play, konkrétne pre vás, sa dozviete viac v tarote dvanástich domov.

Cesty domov

Dvojka číslo dvoch súbežne pôsobiacich protikladov predstavuje plynulé prúdenie a zmeny. Napriek tomu, že sťahovanie národov (a to vrátane návštev turistických destinácií po celom svete, nielen migrovanie) trvá podľa predpokladov astrológov do roku 2027, v roku 2018 sa častejšie z rôznych príčin vraciame na miesto zvané domov – obrazne alebo aj reálne.

Na cestách, reálnych i astrálnych, do blízka či ďaleka síce môžeme vidieť nevídané a spoznať nepoznané, ale doma je doma. Hoci – niekedy má človek pocit – že navštívené destinácie sú odniekiaľ už dôverne známe. Miesta, cesty, hory, ľudia, čisté povetrie, čisté myšlienky, čisté duše. Déjà vu. Keď však veríme, že nič sa nedeje náhodou, potom aj miesto, kam nás osud zavial, má určite pre nás nejaké zaujímavé posolstvo, ba neraz dokonca darček. A nech sú naše cesty akokoľvek vzdialené alebo len celkom krátke, vydávame sa na ne a vraciame sa z nich vždy iba s tým, čo nosíme vo svojom vnútri.

Rok 2018 prináša mierny oddych od nových akvizícií. Nenarodili sme sa (väčšinou) so striebornou lyžicou v ústach, no aj tak si môžeme vychutnať svoj život podľa vlastných predstáv. Základom kariérneho úspechu z hľadiska logiky je zrozumiteľné vyjadrovanie a efektívna činnosť, obe postavené na už vybudovaných základoch. Prebudenie sa do neznámeho sveta poznačeného globalizáciou, ktorý mení doterajšie istoty, prijmime s pokorou, rešpektom ako dar. Pusťme sa a dovoľme rozbúrenej rieke života, aby nás vzala, kam musí. Držať sa starého, znamená spomaliť jazdu životom ručnou brzdou. Voľné chvíle, ktoré by sme zasvätili inokedy práci, teraz venujme druhej šanci v emocionálnej sfére.

Jemné nuansy v ľúbostných pomeroch zamiešajú karty. Pre tých zadaných, táto situácia môže vniesť do stabilného vzťahu aj trocha viac rozruchu. Sami sa rozhodneme, ktoré väzby upevniť a ktoré naopak pretrhnúť. Rozlišujme medzi dvoma rozličnými skutočnosťami ešte skôr ako urobíme rozhodnutie. V procese života nás rozdeľuje strach a spája láska, odpustenie a súcit. To druhé je skutočným putom vo zväzkoch k druhým. Srdce neklame, len rozum zahmlieva. Načúvajme duši. Pestujme rovnocenné a láskyplné vzťahy. Pokoj a vyrovnanosť máme na dosah ruky.

Zlatica Mokráňová

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“