Šedý had so zelenými očami

Rok šedej eminencie Hada

V ázijskej kultúre si vážia hadov a ich ženskú energiu na rozdiel od Západu. Had predstavuje múdrosť a symbolizuje plodnosť. Veľkú zásobu energie jin čerpá od matky Zeme. V mytológii sa spája skôr so ženskými božstvami. Jedna klasická čínska rozprávka hovorí o tisícročnom starom hadovi, ktorý tak dlho praktikoval mágiu až sa premenil v krásnu ženu.

Nastupuje rok šedej eminencie, rok zdanlivo pokojného a pomalého Šedého Hada túžiaceho po peniazoch a moci. Podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 10. februára 2013 a končí 30. januára 2014. Vystrieda doznievajúci dynamický a odvážny rok Čierneho Draka a po ňom nasleduje rok idealistického Zeleného Koňa, rok reforiem. Had zaujíma šieste miesto v čínskom zverokruhu a  obdobie od polovice júna do polovica júla. Keďže trvanie lunárneho roku Hada svojim rozsahom nepresahuje 365 dní v klasickom roku, nie je vhodné začínať nové aktivity, skôr rozvíjať tie počaté v predchádzajúcich obdobiach. Drak a Had sú spriaznené znamenia, aj v západnej kultúre názov pre draka pochádza zo starogréckeho pomenovania hada. Čo ste teda začali v roku Draka, má tendenciu vyvrcholiť v roku Hada.

V západnej mytológii je had podobne ako drak považovaný za chladnokrvné a zlé stvorenie bez charakteru a cnosti. Veď, kto by nepoznal biblický príbeh Adama a Evy, ktorých k pokušeniu ochutnať ovocie zo stromu poznania priviedol práve had. V kresťanskom výtvarnom umení na obrazoch ukrižovania je had obtočený okolo kríža alebo pri kríži a symbolizuje prvý hriech. Objavuje sa aj v iných motívoch pri Kristových nohách ako symbol smrteľnosti a pádu. V egyptskej mytológii je had jednou zo zvieracích podôb Amona – Ra, pričom boh bol označovaný ako Kematef – ten, ktorý zavŕšil čas. Naopak v antickej mytológii had požierajúci svoj chvost Uroboros znamená symbol večnosti a magickej moci.

V ázijskej kultúre si vážia hadov a ich ženskú energiu na rozdiel od Západu. Had predstavuje múdrosť a symbolizuje plodnosť. Veľkú zásobu energie jin čerpá od matky Zeme. V mytológii sa spája skôr so ženskými božstvami. Jedna klasická čínska rozprávka hovorí o tisícročnom starom hadovi, ktorý tak dlho praktikoval mágiu až sa premenil v krásnu ženu. V mýte o stvorení hrá tiež hlavnú úlohu hadia bohyňa Nü-wa (Nu Kua), ktorá stvorila prvých ľudí z ílovitých brehov Žltej rieky. Aj ostatné hadie bohyne ukazujú silu ženstva. Okúzľujú mladých vedátorov a plodia s nimi nadané deti, ktorých osud spočíva v živote na výslní spoločnosti. Hadie hrdinky legiend sa často objavujú asistujúce pri pôrode a žehnajúce novonarodeným deťom. Dokonca jedna z ochrankýň ukradla z nebeského paláca božské lieky, aby zachránila životy chudobných a chorých pred epidémiou moru.

Šedý Had je vodný Had. Voda vo svojom jinovom prejave /-/ predstavuje potok a ten je osobným symbolom tohto roku aj narodených v roku Šedého Hada. Pôsobenie vody rozvíja väčšiu citlivosť, tvorivosť, prispôsobivosť a súcit a tým smeruje ľudí viac k rodine a priateľom. V intelektuálnej rovine zvýrazňuje duchaplnosť, zmysel pre detail, skvelú orientáciu v abstraktnom myslení a pokojnej predvídavosti. Talent pre investície a obratnosť na poli obchodných transakcií vedie k snahe ovládať svoje okolie. Nemenným živlom Hada je oheň, ktorý voda hasí. Oheň je spájaný s energiou, mocou a činom, preto šedý Had môže byť frustrovaný problémami v súvislosti s dosahovaním svojich zámerov. Silu získa vyčkávaním a introspekciou. Naposledy bol rok Šedého Hada od 14. februára 1953 do 2. februára 1954.

Vytrvalosť, nepoddajnosť a prirodzené vodcovstvo predstavuje základ osobnosti Hada rovnako ako západného slnečného znamenia Býka. Silu čerpá zo všetkého, s čím príde do kontaktu a jeho sila narastá. Oslňujúci Had budiaci rešpekt pre svoju nepopierateľnú moc sleduje aj ušľachtilé ciele a prezentuje sa za každých okolností dobrým vkusom. Slabosťou je pomalosť a dôkladné zvažovanie ďalších krokov, tým získavajú výhody konkurenti, protivníci a sokovia. Zákon príčiny a následku však nepustí. Nepriatelia sa nakoniec zničia vlastnou unáhlenosťou a on si zo zákulisia vydobyje vysoké postavenie, zaujímavý zisk a uchráni si zároveň súkromie pred zvedavcami.

Priaznivým obdobím Hada je čas od polovice júna do polovice júla – slnečné obdobie, kedy príroda prekypuje energiou. Všetko sa hýbe a had je pripravený uloviť si svoju korisť – činmi naplniť tajné sny a nenaplnené túžby. V každom dni ovláda čas od 9.00 do 11.00 hodiny, kedy sila jang dosahuje svojho vrcholu a pracovný deň môže začať. Dopoludnie je príjemným časom na rast, pohyb a aktivitu. Všeobecne priaznivo pôsobí smerom na juho-juhovýchod. Projekty, plány a cesty zamerané na túto svetovú stranu prinesú bohaté plody úspechu. Priaznivými číslami sú 1, 2, 4, 6, 13, 24, 42, 46.

Deti narodené v roku Hada sú mnohostranné bytosti s vážnou, pokojnou a realistickou osobnosťou. Zdanlivé zaujatie vlastnými myšlienkami je výsledkom pevnej vôle a vysokej inteligencie. Ľahko dosahujú vynikajúce výsledky v škole a stávajú sa lídrami medzi rovesníkmi. Symbol hada je obrazom plodu v lone matky a ako taký zobrazuje všetko, čo sa odlišuje. Tieto ratolesti sú tak výnimočné, že sa rodia priamo do vrcholového manažmentu v rodine aj v práci. Rozvážni intelektuáli, starostlivo spriadajú svoje plány a raz zasiahnu do diania sveta. Pozor, krivdy si nesú v duši veľmi dlho, preto miernite detské úzkosti dlhými a vysvetľujúcimi rozhovormi na ich nekonečné „prečo“.

Takže, aký bude Rok Hada?
Navonok pokojný rok Hada prekvapí nečakanými udalosťami, ktoré sú dôsledkami činov z roku Draka.  Je rokom úvah, zodpovednosti, sebaovládania sa tesne pred istým víťazstvom dosahovaným vďaka trpezlivosti. Had je meteosenzitívny a vnímavý na čistotu životného prostredia. V oblasti zdravia dbajte na striedmosť v stravovaní, uprednostňujte bio-produkty a v súvislosti s dovolenkovými destináciami je vhodné vyhýbať sa oblastiam s extrémnym počasím. Z profesií sa darí kreatívcom, filozofom, učiteľom, diplomatom a finančníkom. Umenie, veda, politika, obchod a koučing zaznamená rozvoj. V materiálnej oblasti je rokom prezentácie veľkoleposti vlastného majetku, značkového oblečenia a trpezlivosti vo finančných investíciách. Najlepšie sa však peniaze utrácajú na ľúbostné avantúry. Romantické a vášnivé lásky predčia aj scenáre telenovely a nevery môžu zlomiť nejedno srdce. Na obzore sa črtajú škandály, na ktoré vzhliadneme s nadhľadom a úsmevom v roku Zeleného Koňa.

Rok Hada pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Potkan a Had vzájomne obdivujú schopnosti toho druhého. Naladenie sa na vlnu pomalého roku vďaka hadej predvídavosti môže priniesť skvelé rozhodnutia na poli financií a vyvarovať sa straty. Miernejší a pokojnejší spôsob života mu prinesie viac osohu ako honba za úspechom.

Rok Hada pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Byvol aj Had majú spoločnú vlastnosť – ambicióznosť. Rok Hada mu prináša nové možnosti ako zarobiť financie, alebo dosiahnuť kariérny postup v práci. Šťastie v peniazoch, nešťastie v láske – neplatí síce doslova, ale vzťahovým záležitostiam bude treba venovať viac pozornosti.

Rok Hada pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Tiger a Had sú rozdielni temperamentom. Rok Hada prináša skôr straty ako zisky v materiálnej aj emocionálnej oblasti. Profesionálna kariéra je na vzostupe a k tomu patrí aj záujem opačného pohlavia a ľúbostné aféry. Viac relaxu ho uchráni pred ľahšími ochoreniami.

Rok Zajaca pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Zajaca a Hada spája vycibrený vkus, radosť z filozofovania a meditatívne založenie. Rok prináša nádej v láske, zmenu v práci a veľa výdavkov na cestovanie či prípadné sťahovanie. S nadhľadom a chladnou hlavou zvládne aj tie najväčšie životné výzvy.

Rok Hada pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Drak a Had sú tak protichodné osobnosti, že si práve preto rozumejú. Spája ich spoločné šťastie v obchodných záležitostiach. Ak dá Drak v roku Hada svojim plánom konkrétny rozmer, dostane sa mu podpory. V ľúbostných záležitostiach sa vyskytnú menšie mračná. Rozhodnutie ich rozptýli.

Rok Hada pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Pre Hada je jeho osobný rok celkom dobrým rokom, i keď nezíska všetko, čo očakáva. Láska k peniazom nestačí na závratný zisk, iba na ten mierny. Milostné aféry ho trochu vyvedú z rovnováhy, ale nie toľko ako informácie ohľade postavenia v práci. Dôležitá je trpezlivosť.

Rok Hada pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Kôň a Had je veľmi nevyrovnaný pár. Obaja sa sústreďujú na seba a tento rok prináša do života Koňa zmätok, ruch a veľa udalostí, ktoré zaberú čas a energiu. Keď mu starosti spôsobia spoločníci, priatelia, odklady, nečakané prekážky, oporu mu poskytnú rodinní príslušníci.

Rok Hada pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Krása, kultivovanosť a potešenie z materiálneho bohatstva spája Ovcu s Hadom. Rok jej prinesie moc, popularitu, priazeň vplyvných ľudí a množstvo príležitostí k radovánkam. Môže získať slušný príjem, cestovať a neodradia ju ani nepriaznivé správy o prekročení rozpočtu vo výdavkoch.

Rok Hada pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Opica a Had sú skôr provokujúcim sa rivalmi ako priateľmi. Rok prináša pomoc priateľov, podporu nadriadených a vcelku dobré časy v pracovných záležitostiach. Mierne šťastie vo financiách striedajú nedorozumenia doma. Milá a ústretová komunikácia zabráni zbytočným konfliktom.

Rok Hada pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Kohút a Had sú intelektuáli bažiaci po zaujímavých mentálnych podnetoch. Počas tohto šťastného roku si Kohút udrží dobré postavenie, finančné zisky budú mierne, rovnako ako straty. Rovnováhu nájde doma, nie na cestách. Vo vzťahoch treba hľadať harmóniu a vyvarovať sa ohovárania.

Rok Hada pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Pes napriek svojej inteligencii len málo chápe tajomnosť Hada. Tento rok mu prináša uznanie v práci, šťastie v obchodných transakciách, podporu správnych ľudí, avšak nevyhne sa tvrdej a zodpovednej práci. Podstatné je využiť príležitosti a tešiť sa z rodinného života.

Rok Hada pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Kanec a Had sú nepriateľmi pre rozdielnosť prejavov v správaní. Pre Kanca je rok neistý, rušný a s výhľadom na menšie úspechy. Odvážne špekulácie, cesty, spolčovanie mu zaberú veľa času. Opačné pohlavie mu môže pomôcť alebo ho potopiť. Je potrebné zachovať miernosť v míňaní.

Spracovala: Zlatica Mokráňová

Uverejnené v ročenke pre celú rodinu Idea 2013
http://www.q-media.sk/

Súvisiaci link: Tarot-horoskop na 1 rok

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“