Karta Witch Tarot

Tarot dňa s Witch v 46. týždeň roku 2020

Cesta lásky je cestou zmyslu života. Vieme odkiaľ a kam ideme. Stačí sa spoľahnúť na inštinkt, intuíciu a zostať v láske. Vnútorná krása priťahuje totiž aj vonkajšie bohatstvo. Nadhľadom a sebaistotou dosiahneme nemožné. Sledujte náš výklad z Witch Tarotu denne na Instagrame a Facebooku.

9.11.2020 – Bohyňa metiel – Keltská bohyňa Morrigan
Bohyňa lásky nám ukazuje lásku v mnohých podobách. Aj lásku medzi matkou a dieťaťom, človekom a prírodou, lebo láska je životný štýl. Láska je metóda prístupu k ľuďom, zvieratám, veciam, javom aj problémom. Cesta lásky je cestou zmyslu života. Otvorme svoje srdce a prejavme lásku tým, ktorých milujeme.

10.11.2020 – 3 Plamene – Čarodejnica vo svetle
Prekypujeme dostatkom energie, aby sme urobili rozhodnutie a aj ho uskutočnili. Drak predstavuje naše silné stránky a ropucha tie slabiny osobnosti. Ako s nimi zachádzame? Pre dnešné úspešné usmernenie sily je dôležité prijímať aj cudzie prednosti a vidieť aj svoje chyby. Vieme odkiaľ sme a kam ideme. Smelo dopredu!

11.11.2020 – Slávnosť kameňov – Lammas
Slávnosť žatvy padla na dnešný magický dátum. Kúzelník, nazvime ho Martin, žongluje s kockami a kúzelnými paličkam. Šperky zostávajú nepovšimnuté, lebo neustála honba za materiálnym bohatstvom je zaťažujúca. Odľahčujúce na uskutočnenie zámerov je kúsok mágie, šťastia a hlavne citu. Nevieme, ako spadnú vrhnuté kocky, ale vieme, že viac ako povrchná krása a peniaze je načúvať vnútornému hlasu. Uvoľnime sa a verme! To stačí.

12.11.2020 – 5 Kotlov – Toaletný stolík
Staráme sa o svoj vzhľad ako čarodejnica na obrázku. Krásny vzhľad však ide ruka v ruke s oporou v pocitoch. Vyžarovanie a vystupovanie je totiž sebaistejšie, keď sme vyrovnaní v emocionálnej sfére. Ak je niekto slobodný ako vták, odletí, či chceme alebo nie. Zaujímajme sa o city, upokojme citovú hladinu a darčeky k nám poplynú samé od seba. Naozajstná krása totiž ide zvnútra a priťahuje aj vonkajšiu krásu.

13.11.2020 – 2 Kotlov – Požehnanie čarodejníc v piatok trinásteho.
V dnešnom kotly citov vyvstáva potreba pomáhať slabším. Láskyplne sa vydávame na cestu súcitu. Dbajte na to, aby našu pomoc dostal naozaj niekto, kto ju ocení. Treba sa rozhodnúť. Kam nás srdce volá? Mačka, sova alebo krysa?

14.11.2020 – 3 Kameňov – Čarovný príkaz
S dostatočným nadhľadom a sebaistotou sme sa dnes rozhodli pre kúzlo, rovnako ako čarodejnica. Môžeme využiť prastaré sily, tak sa spoľahnime na inštinkt a intuíciu. Náš vplyv je ďalekosiahly, tak pozor na povyšovanie. Dôverujeme si a s pokorou dosiahneme nemožné.

15.11.2020 – XII. Viselec
V každom z nás je niečo pudovo-zvieracieho, niečo zlého, čo dole hlavou drieme. Dve čarodejnice sa zahrávajú so spiacim netopierom – s potenciálnym nebezpečenstvom, keď sa prebudí. Pamätajme, že v každom nesprávnom návyku drieme sila mimoriadnych schopností. So všetkou obozretnosťou k situácii zmeňme uhol pohľadu a naše výnimočné energie budú objavené v čase novolunia.

čarodejnica Zlatica

Objednajte si:
Individuálne písomné Tarotové analýzy
Tarot-horoskop na 1 rok
Kurz Tarotu

Súvisiaci link:
Tarotový výklad zdarma online
Literatúra

čarodejnica
Venuje sa duchovnému rozvoju a pôsobí v oblasti takzvanej „bielej mágie“ a „veštenia“ už viac ako 20 rokov v tejto inkarnácii. Jej životným sloganom je: "Mám tisíc tvári, mám tisíc mien. Som ilúzia alebo inšpirácia, kto si čo vyberie."