Welcome 2020 s pascou na myši a syrom

Rok 2020 – rok mystickej smrti a Armagedonu mysle

Skončil rok 2019, skončil posledný rok, v ktorom sme mohli každodenne precítiť vibrácie minulého storočia a to ego jednotky a analytickú múdrosť deviatky. Rodili sa deti myslením podobné ľuďom narodeným v tisícdeväťsto-atď. Ďalší podobný rok kombinácií čísel nastane až v roku 2091.

Navyše skončil aj posledný rok dvanásťročného cyklu podľa čínskeho lunárneho kalendára, rok Hlineného Prasiatka alebo taoisticky Zlatého Kanca. Jeho vplyv nám umožnil dostatok príležitostí na kontempláciu v tichom údolí obrazne alebo doslova. Skončil teda rok, kedy bolo treba ukončiť všetko staré a pripraviť pôdu na nový spôsob existencie.

Prvé znamenie z dvanástich

Najskôr sa pozrime ako vyzerá prvý rok dvanásťročného čínskeho lunárneho cyklu. Vynaliezavý Biely Potkan alebo Myš začína svoju vládu 25.1.2020 a trvá až do 11.2.2021. Lunárny rok trvá viac ako 365 dní, preto je vhodným pre počiatok úspešných aktivít. Biely Potkan je kovový. Kov vo svojom jangovom stave symbolizuje zbraň. Kovové vlastnosti silnej vôle, spravodlivosti, nezávislosti a koncentrácie vytvárajú dynamickú osobnosť a poskytujú Potkanovi zvýšenú schopnosť prežiť za akýchkoľvek okolností. O jeho šikovnosti a prefíkanosti si môžete prečítať tu. Poľahky teda dosiahneme stanovené ciele v oblasti investícií. Keďže si však Potkan rád užíva života a tiež rád vytvára závislé vzťahy, výzvou roku je naučiť akceptovať zmenu, vyjadriť pocity a nechať plynúť minulé ako základ regenerácie.

Pre vydajachtivé a ženbychtivých dávam do pozornosti vhodné dátumy svadby. Podľa lunárneho kalendára sú všeobecne najvhodnejšie dni v tomto roku: 5.1., 7.1., 9.1., 4.2., 6.2., 8.2., 5.3., 7.3., 9.3., 4.4., 6.4., 8.4., 4.5., 6.5., 8.5., 2.6., 4.6., 6.6., 2.7., 4.7., 6.7., 31.7., 2.8., 4.8., 29.8., 31.8., 2.9., 30.9., 2.10., 27.10., 29.10., 31.10., 25.11., 27.11., 29.11., 27.12., 29.12. Individuálnu analýzu vhodného dátumu šitého na mieru podľa vašich dátumov narodenia si môžete objednať tu.

Prechod do 4. dimenzie, Armagedon a Atlantída

Nazrela som do zápiskov z roku 1999 s názvom Numerologické prvotiny a našla poznačenú vetu: „Rok 2020 bude prechodom do 4. dimenzie a rozvinie sa 12 čakier.“ V dobe, kedy sa už otvorené hovorí o prechode do 5. dimenzie niet pochýb, že k transformácii dôjde, otázkou skôr zostáva – ako?

Prechod do 4. dimenzie súvisí so zmenou magnetického poľa Zeme, čo následne ovplyvní emocionálne prežívanie živých bytostí v situáciách bežného života. Nastáva zmena myslenia v mentálnej sfére, čo sa vo vonkajšej realite prejavuje zrútením doteraz osvedčených spoločenských štruktúr v politickej a sociálnej oblasti. Proste Armagedon – akoby sa podaktorí zbláznili. Hovoríte, že sa to už deje teraz? Správne. Otvorenie dvanástich čakier hovorí o rozšírení vedomia každej bytosti tvoriaceho celý svet v každej myšlienke a pocite, v každej sekunde života. Nevedomé scenáre sa okamžite zviditeľňujú a uskutočňujú. Dobro aj zlo, krása aj ohavnosť, radosť aj strach. Zmyslom a dôvodom prečo sa tak deje, je ozdravenie procesu, ktorý nastal v dávnych dobách zániku Atlantídy.

Prázdne roviny a mystická smrť

V roku 2020 prichádza čas hlbokých spirituálnych premien. Náplňou je veľká zmena, lúčenie sa z niečím, čo stojí v ceste k vývoju. Poukazuje na „mystickú smrť“, aby sme sa mohli znovu narodiť. Skoro ako vo vibrácii 13, avšak teraz v čistom súčte statickej 4. Viac ako tretinu dní v tomto roku zažijeme vplyv vibrácií jemnej a intuitívnej povahy vlnenia dvojky bez priamočiaro sa realizujúcej jednotky a zvažujúcej deviatky a to počnúc dátumom 02.02.2020.

V numerologickej mriežke týchto dátumov dominujú dve prázdne roviny:

Prázdna Rovina postrehu /bez 1-4-7/ hovorí o možnosti zaregistrovať zmyslami a ihneď mimozmyslovo pochopiť. Podnecuje k tomu, aby človek neprikladal dôraz veciam hmotnej a svetskej povahy. To umožňuje upozorňovať na skryté a filozofické stránky života.
Prázdna Rovina rozvoja /bez 1-5-9/ umožňuje predpoklad pozvoľného a vzostupného vývoja bez nutnosti nasledovania osobných cieľov a ambícií.
Obe prázdne roviny sa vyskytujú u niektorých detí a mladých ľudí narodených od roku 2000. Naposledy sa bytosti s týmito prázdnymi rovinami v mriežke dátumu narodenia rodili pred prvým tisícročím, kedy život s vierou, dôverou v srdci a v harmónii s ľuďmi a prírodou bol prvoradý.

A ako vyzerá zmena myslenia u každej kvality čísla či už vo vašom osobnostnom alebo životnom čísle? 

Kvalita čísla 1 – Život je príliš krátky, aby ste lipli na minulosti. Okruh toho, čo môžete urobiť alebo neurobiť je omnoho širší, než si pripúšťate.

Kvalita čísla 2 – Venujte pozornosť  blízkej bytosti. Nie stále, ale keď ste spolu naplno. Keď ste spolu, tak buďte naozaj spolu. Dávajte aj prijímajte.

Kvalita čísla 3 – Rozmanitosť zmyslových aj mimozmyslových zážitkov je balzamom pre dušu. Menej premýšľajte a viac konajte pre zlepšenie vzťahov.

Kvalita čísla 4 – Fyzickým palivom pre láskyplnú existenciu je dotyk, pohladenie, objatie, jednoducho telesný kontakt. Dotýkajte sa s láskou ľudí aj vecí.

Kvalita čísla 5 – Minulosť skončila. Pozrite dopredu. Využite pole divokej slobody a dovoľte si akékoľvek myšlienky a nápady rýchlo uplatniť.

Kvalita čísla 6 – Hra na ilúziu v kruhu vzťahových hier závislostí končí. Pre zdravý rozvoj potrebujete cítiť dôveru vo svet. Risknite to a otvorte srdce.

Kvalita čísla 7 – Každý z nás to má vo svojom osobnom vesmíre inak. Duša spozná, čo skutočne lieči a čo je iba náhrada. Platí tolerancia a rešpekt.

Kvalita čísla 8 – V hĺbke každej duše panuje rovnováha svetlého a temného. Odpustite bez podmienok a očakávaní a kráčajte k novým métam.

Kvalita čísla 9 – Žiadna vonkajšia autorita vám nepovie, čo máte urobiť. Spoliehajte sa na svoje vnútorné zdroje. Ukážte skryté schopnosti.

Myslenie „out-of-the-box-thinking“

Suma sumárum v roku 2020 nastáva čas odlíšiť trvalé od pominuteľného. Nechať „umrieť“ záležitosti, ktoré bránia vývoju. Uprednostniť myslenie, ktoré prekonáva vlastné obmedzenia alebo konvenčné prekážky. Nastal čas na prelomové myslenie vytvárajúce nové paradigmy. Myslenie mimo systému. Na posúvanie hraníc myslenia a rozvoj doteraz skrytých talentov. Myslenie „out-of-the-box-thinking“, teda kreatívne myslenie zapájajúce viacero aspektov vedúcich k novým myšlienkam a riešeniam z nás totiž môže urobiť umelcov vlastného života. Kedy urobíme mnoho vecí, vymyslíme mnoho  vecí a v hmotnej rovine k nám úspech poplynie z mnohých zdrojov.

Nech sa nám tento rok darí a podarí prežiť Armagedon mysle za každých okolností s láskou, vierou a dôverou v srdci!

Zlatica Mokráňová

Súvisiaci link: Tarot-horoskop na 1 rok

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“