Kanček z profilu

Rok Purpurového Kanca

Kanec zodpovedá západnému znameniu Škorpióna. Záujem Škorpióna o smrť ako koniec jednej etapy a zároveň začiatok druhej je obdobou postavenia Kanca. Zaujíma totiž dvanáste, posledné miesto v čínskom zverokruhu a je veľmi mocný spájajúci článok medzi starým rokom a novým cyklom.

Rok Purpurového Kanca, kde sa môžeme viac zamerať na pôžitky a uskutočniť svoju túžbu po slasti, podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 18. februára 2007 a končí 6. januára 2008. Vystrieda rok Ohnivého Psa zameraného na nadmernú ochranu domova a tradičných hodnôt, ktorý doznieva 17. februára 2007 a po ňom nasleduje rok Žltého Potkana sľubujúci rok hojnosti, prosperity a šťastia. Keďže trvanie lunárneho roku Kanca svojim rozsahom nepresahuje 365 dní v klasickom roku, je vhodnejšie rozvíjať započaté aktivity z predchádzajúceho roka a byť opatrnými v súvislosti so svojimi slabosťami a výdavkami, aby sme v roku Potkana nemuseli skladať nepríjemné účty.

Kanec bol v tradičnej čínskej roľníckej spoločnosti považovaný za člena rodiny a rovnako ako pes, aj on voľne pobehoval po dome a jedol z dlážky. Pretože tam, kde sa chovajú prasiatka je šťastný domov – podľa znaku jia („domov“ alebo „rodina“). Mnohí Číňania rovnako ako celá rada iných kultúr, týmto zvieraťom pohŕdajú, ale jeho „nečistého“ mäsa sa na východe zriekajú iba tí najtvrdší vegetariáni. Sympatie medzi ľuďmi si Kanec získal vďaka svojej neovládateľnej zmyselnosti, ku ktorej sa dobromyseľne a úprimne priznáva. A túžba po pôžitkoch je predsa v každom z nás. Okrem toho v Japonsku a Číne symbolizuje súčasne odvahu bojovníka.

Purpurový Kanec je ohnivý Kanec. Oheň vo svojej jinovej /-/ podobe symbolizuje plameň lampy. Ohnivé kvality sú rozum, výraznosť, duchovnosť, intuícia, jasné vyžarovanie, dynamickosť, vášeň, priebojnosť, vodcovstvo a šľachetnosť. Tieto vlastnosti posilňujú charakter Purpurového Kanca. Prirodzeným rysom Kančej povahy je totiž zmysel pre etiketu, môžeme v roku očakávať srdečnosť a slušné chovanie v takej miere, aká je vlastná len máloktorému ohnivému znameniu. Purpurový Kanec je priamy a priamočiary a jeho šľachetné srdce otvára brány na všetky svetové strany. Nemenným živlom Kanca je však voda a voda hasí oheň. To môže vyvolávať v roku citový zmätok, zahltenie citmi najmä v milostných vzťahoch, ale aj oddávanie sa slabostiam a neresti.

Kanec zodpovedá západnému znameniu Škorpióna. Záujem Škorpióna o smrť ako koniec jednej etapy a zároveň začiatok druhej je obdobou postavenia Kanca. Zaujíma totiž dvanáste, posledné miesto v čínskom zverokruhu a je veľmi mocný spájajúci článok medzi starým rokom a novým cyklom. Priaznivým obdobím je čas od polovice decembra do polovice januára. Je to koniec lunárno-solárneho roku a ľudia sa pripravujú na novoročné oslavy. Zvieratá, vtáci a hmyz sa síce oddávajú nečinnosti, zato ľudia prekypujú aktivitou. Rovnako v každom dni ovláda čas od 21.00 do 23.00, kedy vládne sila jin a ľudia sa chystajú spať, preto je rok Kanca aj rokom zastavenia sa a zamyslenia nad tým, čo sa podarilo v minulosti uskutočniť a čo sa môže podariť v budúcnosti. Pôsobí smerom na severo-severozápad. Dariť sa bude v odboroch spojených s vodou, či inými tekutinami, psychológiou, abstraktnými vedeckými smermi, v ručnej, ale aj priemyselnej výrobe a obchode. Priaznivými číslami sú 1, 3, 4, 8, 16, 18, 34, 41, 48.

V roku Kanca, prekladaný aj ako Prasa, alebo Brav, máme tendenciu žiť zo dňa na deň, iba tak pre radosť z okamihu, ktorý život prináša. Okolnosti pre realizáciu sú priaznivé, pocítime slobodu, voľnosť, avšak svojou nerozhodnosťou môžeme premeškať príležitosti. Heslom je skôr vychutnávať si život až do dna, ak má skutočne stáť za to. Ľudia prejavia viac láskavosti voči sebe. Nájdu porozumenie a harmóniu namiesto súperenia. Na poli módy, dobrého jedla, vzrušujúcich dovoleniek a aj iného prepychu sa objaví rastúci záujem o tovar a služby. Ľahšie nadviažeme nové priateľstvá, hlbokú lásku. Pocítime potrebu angažovať sa v rôznych charitatívnych činnostiach. Štedrosť sa objavuje v rozdávaní veľkorysých hmotných darov, lásky, sympatií, ale neradno priveľa míňať a investovať väčší obnos peňazí bez dôkladnej finančnej analýzy. Aj napriek tomu, že Kanec je silné zviera známe svojou inteligenciou, nepríjemnosťami končia nepremyslené a impulzívne činy z chvíľkového popudu. Zdá sa, že v tomto roku nikto nehľadí na množiace sa účty a spokojne si dopraje všetkého, čo mu tento rok ponúka. Najskôr až v nasledujúcom roku Potkana bude nútený dať si dolu ružové okuliare a čeliť tvrdej realite.

Deti narodené v roku Kanca sú samostatné, rozhodné, odvážne a spoločenské. Pod príjemným a mocným vzhľadom sa nachádza náruživá povaha. Nájdete v nich nesebeckosť a úprimnú, vášnivú lásku k životu. Milujú svojich rodičov nadovšetko. Voči nedostatkom milovaných sú slepí a priateľom bezhranične oddaní. Netreba ich neustále ubezpečovať o svojej láske, ale byť im oporou vždy, ak vás požiadajú o radu. Veľmi rady papajú a netreba ich nútiť k jedlu ako napríklad Ovečky. Pred žiadnou prekážkou sa nezľaknú a neprídu za vami s plačom, ak sa čosi nepodarí. Skôr sami sa potrestajú ľútosťou. Neúspechy im však dodávajú novú energiu. Malý Kanček rád rozdáva svoje poklady, hračky, čo mu darujete, preto je obľúbeným medzi rovesníkmi. Nech preňho urobíte čokoľvek, dvojnásobne vám to vráti. Platí to tak o dobrom, ako aj o zlom. V školských povinnostiach si získava prestíž zaujatosťou, nadšením a vytrvalosťou. Do každej činnosti vkladá všetku svoju silu. Aj napriek vynikajúcim organizačným schopnostiam toto úprimné dieťa má problém rozhodovania sa. Chápe city iných ľudí, vyvoláva tým dojem, že je veľmi inteligentné na svoj vek, ale ak nechcete aby premárnilo svoje úžasné schopnosti, stanovte mu presné pravidlá jeho každodenného života, aby neprepadlo pre neho vlastnej záľube v pohodlí.

Takže aký bude rok Kanca?

Plný šťastia, spokojnosti, istoty a pohody bez toho, že by sme k tomu potrebovali veľa úspechov, alebo peňazí. Radosť zo života je cenená viac ako moc a postavenie. Dominujú pôžitky a zábava. Milostné vzťahy sú plné búrlivých emócií. Vhodná je obozretnosť v investíciách, lebo Kanec má porozumenie aj pre podvodníkov. V práci je lepšie držať sa plánovania a svedomitosti. Keďže Kanec rád vychutnáva všetko až do dna, nastanú ťažké časy pre tých, čo sa snažia držať redukčnú diétu, alebo šetriť si peniaze na horšie časy.

Rok Kanca pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Pre Potkana je tento rok vhodný k oddychu, načerpaniu novej energie, plánom, ale nie realizácii. Budúci rok totiž začína nový cyklus jeho osobným rokom, takže teraz nastal čas upevnenia pozície, ktorú doteraz dosiahol. V obchode a investíciách nedosiahne veľký pokrok, lebo členovia rodiny a priatelia si budú robiť veľké nároky na jeho čas a peniaze. Je vhodná opatrnosť na poli financií a zdravia.

Rok Kanca pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
Byvol sa bude mať čo obracať. Ku každodennej pracovnej činnosti pribudne ešte niečo naviac. Svojim svedomitým úsilím síce nedosiahne horibilné výsledky, ale nadviaže cenné kontakty, ktoré do budúcnosti výhodne využije. Starosti, ktoré sa na Byvola zosypú v rodinnej oblasti, nie sú také závažné ako si môže myslieť. Rok nepraje novým známostiam v súkromnej oblasti.

Rok Kanca pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Tento rok Tigrovi žičí šťastena. Je chránený pred vážnymi nebezpečenstvami a svoje plány uskutoční vďaka podpore vplyvných ľudí. Musí však aj húževnato pracovať, aby dosiahol úspech. Nezaspať na vavrínoch. Ak sa pustí do práce s nadšením, môže očakávať úspech. Nemusí sa báť investícií, ale mal by krotiť svoje márnotratné chúťky na príjemné zážitky.

Rok Kanca pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Pre Zajac je to rok premenlivý pre jeho optimizmus. Ľudia, veci, javy sa mu zdajú v ružovejších farbách ako v skutočnosti sú. Je vhodné vsadiť na realistickosť a nesľubovať nič, čo nemôže v budúcnosti splniť. Dôverčivosť nie je na mieste. Lepšie je urobiť opatrenia na ochranu svojich záujmov.

Rok Kanca pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Drak sa spamätáva v roku Kanca zo zvratov predchádzajúceho roka. Všetko sa po roku Psa vracia do normálnych koľají a nad hlavou mu znova vyjde slnko šťastia. Práca naberá ráz monotónnosti, čo môže pôsobiť frustrujúco, ale najväčšie starosti má za sebou. Čaká ho veľa cestovania, spoločenských akcií a vyrovnaný rodinný život. Pozor na financie, lebo Drak v tomto roku rád utráca.

Rok Kanca pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Kanec je Hadovým protivníkom a nepriateľom, takže od tohto roku môže očakávať maximálnu energiu pre minimálne zisky. Každý krok treba vopred starostlivo zvážiť. V tomto roku ocení voľný čas a príjemnú pohodu, aby sa pripravil na sľubné začiatky nasledujúceho roku Potkana. Vo finančnej sfére je lepšie dvakrát merať a raz strihať, aby sa nezaplietol so zákonom a v súkromí sa môže rozlúčiť s blízkou osobou.

Rok Kanca pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Tento rok začína skôr nepriaznivo, aby priaznivo pre Koňa skončil. V práci by sa mal sústrediť skôr na komunikáciu so spolupracovníkmi, aby ho práve oni nezdržovali na ceste za úspechom. Po finančnej stránke sú tu skôr výdavky, napr. na auto. Nie je vhodné ísť nadoraz, lebo bude musieť investovať v tomto roku viac do zdravia. Mal by byť viac pripravený na vonkajšie okolnosti, ktoré do svojich plánov nezahrnul, aby sa mu viac darilo.

Rok Kanca pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Jeden z najpohodovejších rokov pre Ovcu v dvanásťročnom cykle. Čo len chce, dosiahne. Čoho sa dotkne, to je pod rukami rozkvitne. Či už je to v láske, alebo v zamestnaní. Môže zdediť, vyhrať, alebo dostať peniaze. Tým sa pozviecha z minulých ťažkostí. Postavenie môže byť neisté pre závisť priateľov, alebo spolupracovníkov, ktoré môže byť reálne, ale aj vykonštruované. Dôležitý je relax a nezanedbávať domáci život.

Rok Kanca pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. 2004
Činorodý, ale únavný rok. Nastáva určité zlepšenie po dvoch ťažkých rokoch, ale po realizačnej stránke to ešte nie je to pravé. Obchodné, finančné, právne, alebo dokonca zdravotné ťažkosti vyrieši vďaka kompromisom. Nemala by dôverovať ani najväčšiemu priateľovi a spoľahnúť sa na svoje sily. Je možný postup v zamestnaní, sťahovanie a cesty do zahraničia.

Rok Kanca pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 2005
V tomto roku je vhodné, ak Kohút všetky dobré správy berie s rezervou a radšej prezieravo plánuje. Jeho spoločníci, priatelia, alebo rodina mu môžu zle poradiť a podporiť ho v míňaní nad pomery. Radšej by sa mal venovať svojej profesii a predísť zmierneniu finančného poklesu. Zostať pri zemi, čo sa týka výdavkov. V zamestnaní ho čaká práca naviac, alebo s väčšou zodpovednosťou.

Rok Kanca pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Psovi rok Kanca prináša pohodu a pokoj. Financie získa vďaka špekuláciám, alebo iným výhodám. Pre odklady či dodatočné výdavky nemôžu byť výsledky také dobré, ako by si želal. V oblasti vzťahov je rok výhodným. Získa nové vplyvné známosti a upevní priateľstvá. Ak hľadá lásku, má najlepšie predpoklady na jej získanie.

Rok Kanca pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Pre Kanca je toto najlepší rok v rámci dvanásťročného cyklu. Načerpá novú silu a všetko v jeho osobnom aj profesionálnom živote mu vyjde. Črtajú sa zisky, pokroky, prípadne dedičstvo. Môžu sa objaviť bezvýznamné trenice, ale bez vážnejších neúspechov. Zimné mesiace sú vhodné na využitie príležitostí a získanie nových priateľstiev. Ak sa vynoria nejaké vírusové, alebo infekčné zdravotné problémy, radšej ísť lekárovi hneď.

Spracovala: Petronela

Uverejnené v ročenke pre celú rodinu – Magazíne Idea 2007

Súvisiaci link a informácie k článku na portáli: Tarot-horoskop na 1 rok
– možnosť celoročnej analýzy, ako to bude s Vami v tomto roku

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.