Pes beží po tráve

Rok Psa

Rok Psa v jednom balíku paradoxne prináša šťastie i rozdielnosť názorov. Pes, záštita a ochrana domova, vnesie harmóniu do rodinného života, posilní vlastenecké cítenie a neochvejnú vernosť každej veci, ktorú sa rozhodne podporovať.

Rok Červeného Psa zameraný na nadmernú ochranu domova a tradičných hodnôt, podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 28. januára 2006 a končí 17. februára 2007. Vystrieda rok očistného Modrého Fénixa (Kohúta), ktorý doznieva 27. januára 2006 a po ňom 18. februára 2007 nasleduje rok Purpurového Kanca, kde sa môžeme zamerať na pôžitky a uskutočniť svoju túžbu po slasti. Keďže trvanie lunárneho roku Psa svojim rozsahom presahuje 365 dní v klasickom roku, je vhodné rozvíjať nové a aj započaté aktivity, nech sú akéhokoľvek riskantného charakteru.

Pes je v Číne veľmi ceneným zvieraťom, známym svojou výnimočnou lojalitou voči rodine a útočnosťou voči cudzincom. Na tieto extrémy v jeho chovaní je možné pozerať ako na manifestáciu taoistických princípov jin a jang. Jinové chovanie Psa sa prejavuje v jeho vernosti a oddanosti, ale v jangovom sa chová v momente, kedy sa stane neúprosným obrancom. Čínsky mýtus o červenom nebeskom Psovi Tchien–Kouovi, ktorý prenasleduje zlých duchov, je dôkazom toho, ako vysoko si cenia Psov v tradičnej Číne.

Červený Pes je ohnivý Pes. Oheň vo svojom jangovom /+/, mužskom prejave symbolizuje horiacu vetvu. Ohnivé vlastnosti sú rozum, výraznosť, duchovnosť, intuícia, jasné vyžarovanie, dynamickosť, vášeň, priebojnosť, vodcovstvo a zmysel pre etiketu. Oheň dodáva tomuto typu viac tvorivosti a výraznejší prejav. Tieto kreatívne rysy posilňujú charakter červeného Psa, ktorý tak má len málo problémov s vlastným vyjadrením. Oheň ho robí veľmi silným voči útočníkom, ale nikdy sa nevyhráža tým, čo nemôže uskutočniť. Hryzie tak silno, ako breše.

Pes zodpovedá západnému znameniu Váh. Rovnováha misiek Váh je obdobou Psieho zmyslu pre spravodlivosť a fair play. Pes je jedenásta vetva zeme. Behom tejto fáze sa rastliny rozpadávajú a opadávajú, vracajú sa späť do zeme a zvieratá sa chystajú k zimnému spánku. Horlivá pilnosť a vzťah k zodpovednosti sú teda tiež typickými rysmi tohto znamenia. Priaznivým obdobím je čas od polovice novembra do polovice decembra. Smerom na severozápad. Dariť sa bude v odboroch spojených s pôdou, minerálmi, cestovaním alebo kovmi, potravinami, stavebníctvom a výrobou. Priaznivými číslami sú 1, 4, 5, 10, 14, 19, 28, 30, 41, 45, 54.

Rok Psa v jednom balíku paradoxne prináša šťastie i rozdielnosť názorov. Pes, záštita a ochrana domova, vnesie harmóniu do rodinného života, posilní vlastenecké cítenie a neochvejnú vernosť každej veci, ktorú sa rozhodne podporovať. Na druhej strane jeho nezlomná sila vôle a prísny zmysel pre spravodlivosť povedú k závažným konfrontáciám, v ktorých slabšia strana získa vrch. Nespúšťa zo zreteľa sociálne ciele a stráži záujmy celej verejnosti. Pes znechutene hromží na strašný pokles morálky, a jednako neprestáva mobilizovať všetky sily proti moci zla a odpovedať na každé SOS, ktoré zachytí. Rok Psa je dobou rovnosti a spravodlivosti. Diskutabilné otázky sa dočkajú patričnej pozornosti, dochádza k rade revolučných zmien a do popredia vstupuje liberálna politika. Celkovo rastie odpor voči mocenskému útlaku. Pod vplyvom Psa sa dostáva ku slovu poctivosť a integrita.

Napriek svojmu neprívetivému zjavu prináša stabilitu, lebo ľudia sa neopovážia spochybňovať jeho autoritu, keď vidia, aký je odhodlaný zabezpečiť pokoj. Je to azda jediná osobnosť s pacifistickými názormi, ktorá vie vyvíjať revolučnú činnosť. Rozhodnosť a pevné odhodlanie Psa síce vyvolá rozbroje, prevraty a vzbury rôzneho druhu, ale jeho zdravý úsudok a veľkorysosť nakoniec opäť všetko urovnajú. Vcelku je Pes násilný iba vtedy, keď ho vyrušia, alebo napadnú na domácej pôde. Odhliadnuc od tohto pocitu neistoty, nemáme dôvod plašiť sa. Jeho obetavosť nás naladí na väčšiu šľachetnosť, než akú normálne prejavujeme. V tomto roku zatúžime aj po väčšom uvoľnení a oddychu, lebo cynický Pes nám ustavične zavaľuje myseľ starosťami. I to je možné, že vždy pozorný pohľad Psa bude hlavnou silou, ktorá tomuto obdobiu zaručí pokoj. Môžeme sa venovať svojim záležitostiam ako inokedy, veď Pes je dokonalý strážca. Rok Psa prepožičia našim zámerom statočnosť a našim činom dobrý úmysel. Kým sa budeme držať spravodlivosti, niet sa čoho báť.

Deti narodené v roku Psa sú priateľské, šťastné a vyrovnané. Rozumný a pomerne dôsledný Psík zvládne školské povinnosti bez väčších ťažkostí. Neodmieta pomoc pri domácich prácach a je ochrancom mladších členov rodiny. Je hravý, priateľský a nárokuje si istý stupeň nezávislosti. Pes dokonca už ako šteniatko dokáže rozoznať dobrého človeka od zlého. A samozrejme, chce patriť medzi dobrých. Toto dieťa si získa meno a obľúbenosť pre svoj zmysel pre humor, dobrosrdečnosť a príjemné spôsoby. Chváľte ho a povzbudzujte, on sa vám štedro odmení. Veď‘ v podstate je ochotný, netreba ho siliť do niečoho. Bude preňho bezpečnejšie, ak mu už v ranom veku pririeknete istú zodpovednosť‘ a pojmete ho do svojej dôvery. Má vysoký hodnotový štandard, domov a rodina stoja uňho vždy na prvom mieste.

Aký bude teda rok Psa?

Je to rok, v ktorom sa vypočujú rozporné postoje a uskutočnia efektívne, i keď nekonvenčné zmeny. Vznešený vplyv Psa obhajuje rovnosť a slobodu. V našich názoroch sa prejaví viac idealizmu, na úkor materializmu sa podujmeme na charitatívnu činnosť alebo inak podporíme záslužné projekty. Je to rok, v ktorom poľavíme v naháňaní všemocných peňazí a budeme trocha hĺbavejší. Prišiel najvhodnejší čas, aby sme si skontrolovali rebríček hodnôt, oprášili cnosti a vydali sa na križiacku výpravu proti tyranstvu a útlaku.

Rok Psa pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Menej príjemný, trochu ťažší rok pre Potkana. Kým bude na cestách, pravdepodobne sa dozvie zlé správy a nebude schopný ovplyvniť ani zmeniť beh vecí, ktoré mu nevyhovujú. Individualistický Potkan sa bude musieť podriadiť záujmom väčšiny. Je vhodné vyhnúť sa pesimistickému zmýšľaniu, obzvlášť v oblasti vzťahov. V tomto čase musí byť trpezlivý a rozumný.

Rok Psa pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
V tomto roku sa problémy javia ako veľké, ale ukáže sa, že nie sú až také vážne, ako sa zdalo. Byvola čakajú celkom dobré časy, lebo predpokladané komplikácie nenastanú a cestu má hladkú, bez prekážok a protivníkov. Na čas sa bude musieť rozlúčiť s milovanou osobou, alebo so svojou rodinou. Zdá sa, že bude nútený vydať sa na cesty alebo zúčastniť sa na spoločenských podujatiach.

Rok Psa pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Tento rok bude skvelý. Tiger je chránený pred vážnymi nebezpečenstvami. Musí však húževnato pracovať, aby dosiahol úspech, a pri tom vyčerpávajúcom napredovaní sa cíti unavený a osamotený. Šťastie mu však bude žičiť, takže uskutoční svoje plány vďaka podpore vplyvných ľudí. Tiger sa pustí radostne do práce a bude úspešný. Tento rok praje tiež šťastným podnikom a investíciám.

Rok Psa pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Zajac má vo výhľade bezproblémový rok. Nadobudne určité zisky a urovná predchádzajúce problémy. Nájde si čas na oddych, nebude mať rodinné trampoty. Vie, ako sa robí kariéra, a tak nadriadení by ho mohli kritizovať, prípadne spoločníci mu budú hádzať polená pod nohy. Zajac bude musieť byť v tomto roku veľmi mazaný všetkými masťami a diplomatický.

Rok Psa pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Buďte pripravený na jeden z najhorších rokov v cykle dvanástich vetví, pretože Pes je Drakov nepriateľ. Z ničoho nič sa vynárajú nečakané problémy, zlyhávajú plány. V tomto čase sa Drak musí veľmi snažiť vyhnúť konfrontácii s nepriateľmi či ľuďmi, ktorí nesúhlasia s jeho názormi. Môže uvoľniť napätie, ak zmení pole pôsobností alebo prenechá rokovania dôveryhodným spoločníkom

Rok Psa pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Pokiaľ sa Had spoľahne sám na seba a na svoje vlastné mienenie a nebude ich nikomu vnucovať, môže pre neho byť tento rok úspešný. Hadovi sa ponúkajú dobré príležitosti. Vynikajúci čas na realizáciu nových nápadov, hoci sa azda vyskytnú menšie zdravotné I problémy, prípadne sa môže stať obeťou menšej lúpeže. Pre Hada dobré obdobie na cesty alebo zábavu.

Rok Psa pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Teoreticky dobrý rok pre Koňa. Kôň dosahuje svoje ciele vo sfére obchodu i na konci akademickej pôdy s vynikajúcimi výsledkami a vďaka vplyvným ľuďom získava príležitosť k presadeniu. Neujde mu žiadny podnet. V súkromí sa ukazuje súdny spor alebo odchod milovanej osoby. Nečrtajú sa zdravotné problémy ani finančné neúspechy.

Rok Psa pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Smutný rok. Môžu nastať problémy s rodinou, priateľmi alebo spolupracovníkmi, a to v prípade že sa Ovca nechá vtiahnuť do problémov druhých ľudí. Najlepšie spraví ak sa nebude vnucovať a prestane sa vnucovať tam, kde jej obetavosť nikto neocení. Nie je vhodný čas ani na cesty, investície či dlhodobé záväzky. Musí si udržať optimistický, ale veľmi umiernený postoj.

Rok Psa pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. 2004
Pesimistický Psí pohľad zatieňuje prirodzené slnečné dispozície Opice. Ťažký rok pre Opicu, plány vyjdú navnivoč a ľudia nedodržia dané sľuby. Môže utrpieť i straty v investíciách, nemala by nikomu požičiavať peniaze. Rok, v ktorom zistí, kto sú jej skutoční priatelia. V dôsledku sklamaní si uvedomí, kde a v čom chybila. Hlavne teraz žiadne riskovanie a žiadne typicky Opičie excesy.

Rok Psa pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 2005
Dobrý rok. Psí vplyv totiž naplňuje pocitom integrity a cti. Kohút môže opäť získať stratenú moc alebo postavenie. Má vo výhľade cestovanie alebo veľa zábavy. Zisky dosiahne priemerné, straty bude mať minimálne. Dokáže si s tým ľahko poradiť. Plány uskutoční ľahko, no osobný život mu asi zatieni utajované nešťastie alebo smútok.

Rok Psa pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Výhodný rok. Ustavične hľadá dôvody, aby mohol bojovať, rozlíšiť správne od nesprávneho. Pes si môže rozšíriť vedomosti, venovať sa štúdiu, úvahám, alebo opäť získať stratenú dôveru. Dosiahne isté úspechy v povolaní, nie však veľké zisky ani závratné investície. Hrozí rozčúlenie okolo problémov. Treba si osvojiť pozitívnejší prístup k životu, lebo zdravia je málo.

Rok Psa pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995
Kancove túžby sa pravdepodobne nesplnia. Ak očakáva priveľa, bude sklamaný. Ťažkosti rastú ako huby po daždi, môže to byť dôsledok predchádzajúceho zanedbávania, zlého odhadu alebo mylného úsudku. Musí byt‘ veľmi opatrný vo výbere, komu dá dôveru, a kritiku prijímať konštruktívne. Neponúka sa mnoho príležitostí pre rast, ale pomalým krokom dospeje k cieľom.

Spracovala: Petronela
Uverejnené v ročenke pre celú rodinu – Magazíne Idea 2006
Súvisiace linky a informácie k článku na portáli: Tarot-horoskop na 1 rok

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.