Letiaci čierny drak v splne Luny a zavýjajúci pes

Rok Čierneho Draka

Veľké veci a tajná múdrosť potrebujú čas, aby nadobudli reálny tvar a mohli účinne pôsobiť. A ten čas práve nadišiel! Drak sa stavia na čelo demonštrácií, hnutí za ženské práva, rovnoprávnosť a slobodu, výprav do neznáma a iných prílivových vĺn tsunami pre krajiny a impériá. Z globálneho hľadiska môžeme v tomto roku hovoriť aj o horúčkovitej činnosti snobskej spoločnosti, keďže Drak sa nezaoberá bezvýznamnosťami a „malými“ ľuďmi.

Rok Čierneho Draka je veľkolepým rokom realizácie odvážnych plánov a projektov. Podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 23. januára 2012 a končí 9. februára 2013. Vystrieda doznievajúci pomerne pokojný rok opatrného Strieborného Zajaca a po ňom nasleduje rok neodhaliteľného Šedého Hada túžiaceho po peniazoch a moci. Drak zaujíma piate miesto v čínskom zverokruhu a obdobie zaliate kvetmi, plnými pukmi a zelenými listami od polovice mája do polovice júna. Keďže trvanie lunárneho roku Draka svojim rozsahom presahuje 365 dní v klasickom roku, je vhodné začínať nové aktivity, rozvíjať ambície, vyskúšať si dračiu silu, prudkosť a intenzitu emócií.

V západnej mytológii je drak považovaný za ohavné stvorenie bez charakteru a cnosti chrliace oheň dovtedy, kým v rozprávkovom príbehu nepríde stredoveký rytier, aby ho prebodol mečom, zachránil spanilú devu a vybojoval kráľovstvo. Rozprávky nadväzujú na legendu, keď drakobijec, svätý Jiří z Kappadokie (dnešné Turecko) rímsky vojak, narodený v 3. storočí, zabil draka žiadajúceho ľudské obete, ale až vtedy, keď sa 15 000 ľudí dalo pokrstiť. Zabil tým všetko, čo stálo v ceste kresťanstvu. Na draka bolo neraz pozerané ako na samotného satana a diabla, ako o tom svedčí i biblická citácia (Zjavenie 12.7): A bol boj na nebi: „Michael a jeho anjeli bojovali s drakom.“

Drak je v ázijskej kultúre naopak symbol cti, vznešenosti a nedostupnosti čínskych vládcov, ktorí chránia zem a svojich poddaných. Je oslavou spravodlivosti aj prostredníctvom Festivalu národných básnikov, ktorý sa koná na počesť veľkého básnika Čchu Jüana (Qu Yuan) slávený 5. deň piateho lunárneho mesiaca (tento rok 24.5.). Žil v 3. storočí pred Kristom a utopil sa zo zúfalstva nad pomermi v krajine v rieke Mi-luo. Legenda hovorí o tom, že ľudia sa ho snažili na loďkách nájsť. Festival je charakteristický divokými veslárskymi pretekmi nádherne zdobených dračích lodí. Tradičným jedlom sú ryžové knedlíky zabalené do bambusových listov, ktoré mu hádžu do vody.

Čierny Drak je vodný Drak. Voda sa vo svojej jangovom prejave /+/ predstavuje vlnu a tá je osobným symbolom tohto roku aj narodených v roku Čierneho Draka. Tento najviac jinový prvok mierni dračiu povahu a prehlbuje schopnosť preciťovania a prežívania emócií. Živel prebúdza citlivosť, tvorivosť, súcit a pôsobivosť. Tento Drak teda nie je sebeckým, ale naopak láskavým druhom, lojálnym lídrom a tímovým spoluhráčom. Nemenným živlom Draka je drevo. Voda napája drevo (stromy) a tým tento rok získava potenciál nasýtiť nielen svoje potreby, ale aj potreby ostatných. Úlohu je zbaviť sa strachu z neúspechu – hlavného nepriateľa kreativity a stať sa aktívnym a tvorivým účastníkom života. Naposledy bol rok Čierneho Draka od 27. januára 1952 do 13. februára 1953.

Dynamika, odvaha a činorodosť predstavuje základ osobnosti Draka rovnako ako západného slnečného znamenia Barana. Dravosť a zanietenosť z neho sršia ako povestný oheň z papule. Predvádza sa, ale nemôžeme mu to mať za zlé, keďže je strážcom moci a bohatstva. Lásku a komplimenty z pozície vládcu prijíma úplne samozrejme s blahosklonnými gestami. Rodine poskytne vždy oporu, aj keď sa jeho pomoc neskôr nezaobíde bez prísneho kázania. Jeho povaha je priama, otvorená, veľkorysá so sklonom k preceňovaniu vlastných síl, preto ho zvyčajne na kolená zrazia intrigy. Učí sa nielen napredovať vpred, ale aj chrániť si chrbát a boky.

Priaznivým obdobím je čas od polovice mája do polovice júna – obdobie zelenej nádhery plnej kvetov a plodov, ktorá zaliala zem. Premena zeme je odrazom premeny v ľudskom srdci, kedy sa myšlienky menia na činy a človek sa dostáva do užšieho kontaktu so svojim okolím. V každom dni ovláda čas od 7.00 do 9.00 hodiny, kedy slabá sila jang nadobúda svoj nárast, aby sa všetko zmenilo. Je to čas rozhodnutia a prvého kroku k dosiahnutiu cieľa. Všeobecne priaznivo pôsobí smerom na východo-juhovýchod. Projekty, plány a cesty zamerané na túto svetovú stranu prinesú veľké zisky. Priaznivými číslami sú 3, 4, 5, 6, 15, 21, 34, 35, 36, 45.

Veľké veci a tajná múdrosť potrebujú čas, aby nadobudli reálny tvar a mohli účinne pôsobiť. A ten čas práve nadišiel! Drak sa stavia na čelo demonštrácií, hnutí za ženské práva, rovnoprávnosť a slobodu, výprav do neznáma a iných prílivových vĺn tsunami pre krajiny a impériá. Z globálneho hľadiska môžeme v tomto roku hovoriť aj o horúčkovitej činnosti snobskej spoločnosti, keďže Drak sa nezaoberá bezvýznamnosťami a „malými“ ľuďmi. Jednoducho príde nečakané. V kontexte vedecko-technického pokroku je otázne, či legendy o drakovi nehovoria v podstate o mimozemskej civilizácii na raketoplánoch a či práve tento rok nie je rokom, kedy pristanú a svet už nikdy nebudeme vnímať tak ako pred tým. Uvidíme! V každom prípade je spoločenský a technologický pokrok istý.

Deti narodené v roku Draka sa považujú sa „synov a dcéry nebies“. Narodením sa stávajú najväčšou autoritou v rodine, aj keď by boli najmladšie a zodpovednosť za iných je pre ne prirodzená. V konfuciánskej tradícii dračie dievča do rodiny nebolo vítané, keďže odmieta podriadiť sa trom cnostiam – poslušnosť svojmu otcovi, manželovi a v neskoršom veku i svojmu najstaršiemu synovi. Malí Dráčikovia, bez ohľadu na pohlavie, sa totiž narodili, aby uskutočnili veľké veci a stali sa nielen hasičmi. Život je pre ne pestrofarebná žiara a tú s nadšením nasledujú. Baví ich šport, cestovanie, stávajú sa stredobodom pozornosti doma, v škole aj na ihrisku a pódiu. Ich náruživá povaha s množstvom ideálov potrebuje rodičovský aj učiteľský vzor, ku ktorému sa pripúta a prejaví mu svoju neskonalú oddanosť. Ľúbte ho, pochváľte ho, podporte jeho idealistické sny a ono vám znesie modré z neba.

Takže aký bude Rok Draka?
Rok Draka je rokom odvážnych, fantastických a realizujúcich sa idei. Všetko sa zdá lepšie ako v skutočnosti je. Opatrnosť odhodíme nabok. Mnohí si založia rodinu, splodia dieťa a dajú konkrétnu podobu spaľujúcej vášni. Iní investujú do netradičného a zaujímavého podniku či projektu, požičajú si peniaze, aby nasledovali svoju predstavu. Hop alebo trop! Peniaze ľahko získame, a ľahko stratíme. Pretože v roku Draka prichádza tak bohatstvo, ako aj katastrofy vo veľkých vlnách a my po jeho skončení v roku Šedého Hada budeme ne hľadať odpovede.

Rok Draka pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Potkan a Drak si vzájomne dôverujú, čo je základným kameňom na pritiahnutie úspechu a prosperity v tomto roku. Vďaka vynaliezavosti a hospodárnosti svojej povahy vie správne investovať a ukazujú sa finančné zisky. Významnejšie postavenie však prichádza ruka v ruke so zradnou časťou úspechu – pochlebovačmi. Situácie ho naučia rozlišovať falošných priateľov od tých skutočných. Šarmantne sa vymotá aj z najzamotanejšieho vzťahu.

Rok Draka pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Byvol je konzervatívny a túži po pokoji a domove. Rok Draka prináša neustále zmeny a jeho nepredvídateľné udalosti desia. Pre ambicióznejšieho Byvola bude rok lepší v profesionálnej oblasti ako v tej súkromnej. Získa si rešpekt v práci a dotiahne do konca rozpracované plány. V rodine mu nepokoj spôsobia deti. Bláznivý rok prehrmí akoby pomimo, ak je pre pasívnejších Byvolov najvyššou hodnotou rodina a zdravie, a svet nechajú nech sa točí bez nich.

Rok Draka pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Tiger vplyv Draka rešpektuje a riadi sa ním. Pokiaľ zmeny prichádzajúce do jeho života príjme, nájde múdrosť a lepšiu cestu do budúcnosti. Nájde životnosť v stratených prípadoch upadajúcich podnikov. V opačnom prípade ho čaká súboj s obchodnými partnermi, nepoctivými investormi alebo inštitúciami. Naozajstná láska je len jedna a bohémsky či dobrodružný svet jej neprospieva. Tiger sa bude musieť rozhodnúť pre jednu z črtajúcich sa možností.

Rok Zajaca pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Po pokojnom roku rušno doma aj v práci. Zajacovi sa páči zábava a slávnosti dračieho roku. V materiálnych otázkach sa situácia vyvíja striedavo – raz hore, raz dole, raz priemerne. Vzťahy sú viac ako peniaze. Ak úsmevom na tvári rozžiari mračná znepokojenia, pritiahne na svoju stranu lásku. Jemnosť, takt a diplomaciu využije na podporu smelých plánov a môže si získať mocných priateľov. Stretnutia, zmluvy, dohody budú užitočné a prevýšia aj prípadne finančné straty.

Rok Draka pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Drak čerpá energiu zo svojho osobného roku a môže prenášať hory, nielen nad nimi lietať. Veľmi dobrý rok sľubujúci množstvo výhod vo viacerých oblastiach života. Získa uznanie, obchodu nasadí zlatú korunu a práca pôjde v ústrety pokroku. Zaneprázdnenosť na zdraví nepocíti, pretože ho bude ovládať vzrušenie znásobujúce sa v rovnocennom vzťahu. Treba ale podotknúť, že aj vzťah postavený na dominancii Draka má podmaňujúce čaro.

Rok Draka pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Hada s Drakom spája impozantnosť plánov, sexuálny apetít, láska k peniazom a moci. Konečne je to na dosah! Po dlhšom čase pocíti radosť z napredovania. Had môže očakávať množstvo vzrušujúcich zážitkov, spoločenských akcií a príprav na skvelú budúcnosť. Plánuje, kuje pasce a trpezlivo čaká, koľko mu z rozbehnutých akcií kvapne. Keď nie tento rok, potom určite ten budúci, ktorý je jeho osobným rokom.

Rok Draka pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Kôň aj Drak sú výbojné znamenia a majú ešte jednu spoločnú črtu – byť stredobodom pozornosti. Vzhľadom k odlišnosti záujmov, Kôň v roku Draka môže cítiť neistotu a pocit ohrozenia postavenia. Objektívny fakt to však nie je. Prípadná víchrica nevyriešených situácií skúša iba jeho trpezlivosť. Nakoniec prehrmí okolo. Dôležité je pestovať priateľstvá, udobrovať si nepriateľom, odpúšťať a stať sa súčasťou pozitívneho pohľadu na svoj život.

Rok Draka pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Ovcu fascinujú udalosti búrlivého a neusporiadaného roka, ale zároveň narúšajú pokojný životný štýl. Dynamika obchodných a finančných úspechov je v rozpore so zaužívaným rodinným životom. Šťastie sa skrýva v kompromise menších ziskov a takto predísť katastrofe v súkromí. Ovca pozhŕňa nižšie zárobky, vyviazne z búrky vzťahu, nebude hazardovať so zdravím a žiadne drastické zmeny jej nehrozia. Krásu a spokojnosť nájde v rozvíjaní umeleckého cítenia.

Rok Draka pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Opica v Drakovi vidí neskonalý potenciál sily, odolnosti, veľkoleposti a inteligencie. Nemalo by ju však elektrinou nabité ovzdušie zvádzať k jej typickým špekuláciám. Lepšie je vyčkať, pozorovať situáciu, učiť sa a vystihnúť ten správny okamih na získanie lásky, bohatstva a úspechu. Hodnotou sú informačné technológie v profesionálnej oblasti, vyriešenie nezhôd na domácej pôde a finančne investície do zámerov z vlastných úspor.

Rok Draka pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Kohút rastie, lebo je tu konečne idealistická dračia atmosféra, ktorú vôkol seba hlása a dostáva sa tým do vedúceho postavenia. Improvizáciou spustí lavínu úspechu. Veľmi výnosný rok, len si treba odložiť financie aj na telesnú regeneráciu. Koniec strieda začiatok. Tvorivosť a rozpad sa dostanú do tej správnej jin-jangovej rovnováhy a Kohút konečne nájde životnú spokojnosť a hojnosť. Veľa udalostí prebehne aj na domácej pôde, pribudnú noví členovia a schopnosť utvárať si vlastný osud.

Rok Draka pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Pes odmieta zbožne vzhliadať k bombastickým plánom dračieho roku, pretože ich považuje za nafúknuté. Jeho presvedčenie, že zarobiť možno iba poctivou prácou, rodinu stmeliť pevným poriadkom a celkovo sa držať praktického pohľadu na život a na svet, sa pod vplyvom vonkajších okolností ešte zosilňuje. Pesimizmus mu môže zabrániť vidieť nové príležitosti, zato si však udrží všetko, čo doteraz nadobudol, ak sa sústredí na fyzickú pohodu.

Rok Draka pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Kanec sa rád nechá oslniť niekým tak veľkolepým ako Drak a pokojne sa nechá ním aj zneužívať, ak ho čaká sladká odmena v podobe postavenia, vyššieho príjmu alebo milostného pôžitku. Skôr dobrodružný rok, v ktorom je vhodné strážiť si rodinný rozpočet a nerozhadzovať financie. V každom prípade prichádza kariérny rast, podpora od nadriadených a uznanie od spolupracovníkov. Rodina je stabilnou baštou, ale posvietiť si treba na zdravie.

Spracovala: Petronela

Uverejnené v ročenke pre celú rodinu Idea 2012
http://www.q-media.sk/

Súvisiaci link: Tarot-horoskop na 1 rok
Anketu na tému, čo prinesie rok Draka, nájdete na úvodnej stránke.

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.