malá myš s veľkými očami

Rok Žltého Potkana

Potkan je v ázijskej kultúre, s jeho najtypickejšou vlastnosťou prešibanosťou, považovaný za vznešeného a múdreho živočícha predurčeného k úspechu, na rozdiel od západnej kultúry, kde sa spája predovšetkým so šírením moru a považuje za škodlivého hlodavca.

Rok Žltého Potkana je rok, ktorý sľubuje hojnosť, prosperitu a šťastie. Podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 7. februára 2008 a končí 25. januára 2009. Vystrieda rok Purpurového Kanca plného pôžitkov a slasti, ktorý doznieva 6. februára 2008 a po ňom nasleduje rok Zlatého Byvola sľubujúci úspech pozitívnych výsledkov nadobudnutých vďaka tvrdej a usilovnej práci. Keďže trvanie lunárneho roku Potkana svojim rozsahom nepresahuje 365 dní v klasickom roku, je vhodnejšie rozvíjať započaté aktivity z predchádzajúcich rokov a byť opatrnými v súvislosti s výdavkami, aby sme v roku Byvola nepodľahli pesimizmu pod vplyvom rutiny.

Potkan je v ázijskej kultúre, s jeho najtypickejšou vlastnosťou prešibanosťou, považovaný za vznešeného a múdreho živočícha predurčeného k úspechu, na rozdiel od západnej kultúry, kde sa spája predovšetkým so šírením moru a považuje za škodlivého hlodavca. V japonskej tradícii je konkrétne kovový Potkan symbolom Daikoka, boha hojnosti a bohatstva. V niektorých prekladoch ho nesprávne uvádzajú ako myš, lenže on málokedy býva ustrašený, šedivo nevýrazný ako myška. Klasická taoistická bájka vyzdvihuje Potkanovu prefíkanosť s akou oklamal Byvola, keď sa nechal odviezť na jeho chrbte na stretnutie, v ktorom malo byť vybraných dvanásť zvierat, ktoré budú symbolizovať znamenia horoskopu a stal a tak prvým zvieraťom zverokruhu.

Žltý Potkan je zemský Potkan. Zem vo svojom jangovom /+/ prejave symbolizuje horu. Zemské vlastnosti sú stálosť, úprimnosť, praktickosť, pracovitosť, opatrnosť, spoľahlivosť, láskavosť a lojalita. Tieto vlastnosti obohacujú charakter Žltého Potkana a robia ho ďaleko spoľahlivejším, dôveryhodnejším a úprimnejším, ako sú jeho Potkaní kolegovia. Zem dáva tiež Žltému Potkanovi korene, a tak tento Potkan nie je horlivý ako ostatné Potkany a nevrhá sa s nadšením do realizácie nereálnych plánov. Pokojne si cestu ku svojmu cieľu poctivo prešliape. Pritom si cení hodnoty priateľstva a skôr sa sám obetuje v prospech spoločnej veci, ako by mal druhých využívať sebecké ciele. Nemenným živlom Potkana je voda. Zem zastavuje vodu, a preto je žltý Potkan pomalší, metodickejší, starostlivejší, pokojnejší a pragmatickejší než iné Potkany.

Potkan zodpovedá západnému znameniu Strelca a jeho optimistická, spoločenská a nezávislá povaha je obdobou charakteristiky Potkana. Prvé znamenie čínskeho zverokruhu sa v čínskom znaku Zi spája s obrazom novorodenca s rúčkami vystrčenými z perinky. Označuje dieťa alebo semienko. Tento znak označuje potomstvo a v širšom zmysle slova pokračovanie. Rovnako ako je rastlina ukrytá v semienku aj dospelý v dieťati. Priaznivým obdobím je čas od konca januára do konca februára, kedy sú sýpky a špajzy plné jedla a vína a v Číne je tento prvý lunárny mesiac časom nekonečných sviatkov a osláv. V každom dni ovláda čas od 23.00 do 1.00, kedy temná sila jin dosahuje vrchol a ľudia by sa mali stiahnuť do svojho súkromného sveta, pretože je to čas odpočinku, relaxácie a príprav. Ak sa vo voľnej chvíľke zamyslíme nad plánmi do budúcnosti, zaistíme si v roku Potkana úspech a ochránime samých seba. Pôsobí smerom na sever, čo je najsľubnejší bod kompasu. Dariť sa bude v odboroch spojených s pôdou, výživou, plodnosťou, deťmi a celkovo v oblasti obchodu a služieb. Priaznivými číslami sú 1, 4, 5, 10, 14, 41, 51, 54.

V roku Potkana môžeme očakávať všeobecný rozkvet a to hlavne vo svetovej ekonomike. Blahobyt, ktorý prinesie tento rok, nám môže pomôcť prekonávať azda chudobnejšie nasledujúce roky. Obchod bude na vzostupe, môžeme získať bohatstvo, zveľadiť majetok, výhodne investovať, ale pozor na riskantné špekulácie, pretože nastanú výrazné výkyvy v cenách tovaru aj na burze. Zamerajme sa na dlhodobejšie investície, ak sme sa na ne dôkladne vopred pripravili. Náhoda je totiž mimoriadne vrtkavý spoločník. Riziko radšej nechajme za zamknutými dverami. Tých, ktorí neuvážene špekulujú a preceňujú sa, totiž čaká v tomto roku smutné účtovanie. Celkovo je to však pomerne úspešný rok, lebo nehrozia živelné pohromy, ani vážne vojnové konflikty ako povedzme v rokoch Tigra či Draka. Možno sa nevyvarujeme malicherných hádok. Škriepky a vyjednávačky okorenia atmosféru, no nespôsobia škody. Rok Potkana tiež výrazne praje zábave a rozvoju spoločenského života.

Deti narodené v roku Potkana sú citovo založené a rady city prejavujú. Neznášajú samotu. Správajú sa milo a k blízkym majú výrazne vlastnícky vzťah. Žiarlia na každého, komu venujú rodičia väčšiu pozornosť ako im. Utiekajú sa k plaču, aby si získali viac pozornosti a prilipnú k tomu, s kým sa stotožňujú. Rady papkajú a nielen dievčatá skoro začnú prejavovať záujem o varenie a iné domáce práce. Zavčasu začínajú rozprávať a rýchlo sa učia. Je vhodné stimulovať ich obrazotvornosť a bystrú myseľ predčítaním rozprávok, aby rozvíjali svoje tvorivé predstavy. Ľahko nadväzujú priateľstvá a veci si udržiavajú v poriadku. Staré hračky im nevyhadzujte, určite si to všimnú a budú o ne s vami bojovať. Navonok možno pôsobia placho, no vnútorne sú jednoznačne sebavedomé. Určite ich neoklamete ani v matematike, lebo presne vedia koľko cukríkov dostal starší súrodenec a oni chcú rovnako. K mladším deťom sa správajú zväčša starostlivo, v krajnom prípade ich nemilosrdne komandujú. V škole ich povzbudzujte a naplnia aj tie najambicióznejšie predstavy. Ich prenikavé rozumové schopnosti dychtivo hľadajú vyjadrenie. Zavčasu spoznajú dôležitosť‘ písaného slova a získajú schopnosť dobre sa vyjadrovať. Mnohí z najväčších spisovateľov a historikov sa narodili v roku Potkana. Ak je Potkan narodený na jar, v lete či na jeseň, bude to mať v živote jednoduchšie, než tí narodení v zime, pretože od jari do jesene majú Potkany k dispozícii hojnosť obilia a ľahko nájdu niečo k jedlu. Avšak i Potkan narodený v zime bude mať hojnosť, pretože v zime sú sýpky plné zrna. V noci narodený Potkan bude aktívnejší a bude mať hektickejší život ako denný Potkan, ktorý zase ľahko nájde životný pokoj.

Takže aký bude Rok Potkana?

Je rokom hojnosti. Ponúka dobré vyhliadky a príležitosti. Mocný rok, čo sa týka ujasnenia si cieľov a túžob. Je výhodné zhromažďovať investície i investovať do dlhodobých plánov, začať s podnikaním či nakupovať nehnuteľnosti. Dobre premyslené projekty bez zbytočného rizika začaté v roku Potkana budú prosperovať. Okrem peňazí sa však starajme aj o svoje telesné, duševné a citové potreby a prežime ho v spoločnosti druhých ľudí v skvelej zábave. Láskavým asertívnym prístupom v práci a oddanosťou v rodine získame ďaleko viac.

Rok Potkana pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Pre rodeného Potkana je toto najúspešnejší rok v rámci dvanásťročného cyklu. Tento čas prináša hojnosť, blaho a prosperitu. Potkan má príliv inšpirácie, je spokojný a čerpá z energií svojho osobného roku. Čaká ho postup alebo napredovanie v kariére. Menšie neduhy mu môžu znepríjemniť náladu, ale nenarušia nečakanú radosť z finančných ziskov.

Rok Potkana pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Pre Byvola je Potkan dobrým priateľom, preto sa tento rok môže spoľahnúť na svojich priateľov a blízkych. Dočká sa vďaka zvýšenej dávke pružnosti a komunikatívnosti uznania, peňazí a možno i povýšenia. Blokovať tok financií môže, ak nebude chcieť zabudnúť na utrpené krivdy z minulosti. Môže však v podstate očakávať prosperujúci a šťastný rok.

Rok Potkana pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Tigrovi sa v tomto roku ťažko obchoduje. Rieši hlavne finančný nedostatok. Ak sa chce dočkať odmeny, musí byť veľmi rozvážny a trpezlivý a mierniť impulzívnosť. Potkan požaduje veľa aktivity, ale za to žiadne peniaze. Bude musieť pristúpiť na kompromisy. Pokiaľ staví na obozretnosť a rozhľad, môže očakávať menší zisk a udržanie si postavenia.

Rok Potkana pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Pre Zajaca je to dobrý a pokojný rok. Žiadne prekvapenia, žiadne veľké problémy, či vážna opozícia, no ani výsledky. Práca pôjde pomaly dopredu, ale treba si urobiť poriadok v administratívnych záležitostiach a hneď tak každému nedôverovať. Nastáva vhodný čas robiť si plány do budúcnosti, zmeniť bydlisko alebo investovať do nehnuteľností.

Rok Potkana pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Pre Draka to je jeden z najlepších rokov, pretože Potkan je Drakov najbližší priateľ. Prináša so sebou možnosť nových začiatkov a príliv tvorivej sily. Profesionálny i milostný život je na vzostupe. Je vhodné rozvíjať obchodné aktivity. Pohrnú sa z nich peniaze, len pozor na nevýhodné dohody, ktoré by mu načreli hlboko do vrecka a treba si nájsť čas aj na oddych.

Rok Potkana pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Had môže očakávať činorodý rok, ktorý zavalí povinnosťami. Bude to i rok dramatických udalostí tak dobrých, ako aj zlých. Pokiaľ sa nenechá strhnúť ich prúdom, zbytočne neutráca ani nepožičiava a bude sa zaoberať problémami, ktoré aktuálne prichádzajú, veci sa vyvinú v jeho prospech. Priaznivý vývoj môže čakať zvlášť v zamestnaní. Nové vyhliadky a príležitosti na obzore.

Rok Potkana pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Potkan stojí v kruhu dvanástich znamení oproti Koňovi, preto to môže byť problematický rok vo sfére obchodu, v právnych záležitostiach i v oblastiach milostných vzťahov. Čas vyžadujúci opatrnosť a vytrvalosť. Urobí dobre, ak sa bude správať obozretne, disciplinovane a bude držať na uzde svoje excentrické chúťky.

Rok Potkana pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Veľmi dobrý rok pre Ovcu. Darí sa jej v zamestnaní, splatí svoje dlhy, rodinný život je stabilný a pokojný a to isté platí aj pre jej milostný život a priateľské vzťahy. Vo výhľade je láska a spoločenské úspechy. Žiadne choroby ani väčšie problémy. Môžu sa dokonca vyskytnúť dary a zisky z nepredvídaných prameňov, ako hazardné hry, lotérie atd., prípadne obchodné príležitosti.

Rok Potkana pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. 2004

Pre Opicu je rok Potkana rokom úspechu, šťastia, vzostupu a mnohých príležitostí. Peniaze prichádzajú z nečakaných prameňov, veľmi vhodný čas na to, aby ďalej napredovala k vytýčenému postaveniu alebo požiadala o pôžičky. Problémy sa ľahko riešia, vyhľadávajú ju dôležití ľudia. Milostný život vystupuje do popredia a v rodine pribudnú noví členovia.

Rok Potkana pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 2005

Rok vyžadujúci Kohútovu diskrétnosť a veľa taktu. Môže očakávať finančné problémy a bude nútený siahnuť na úspory. Priatelia mu veľmi nepomôžu, alebo keď ich požiada o podporu, odmietnu, prípadne príde aj na to, že jeho peniaze míňajú iní. Doma problémy a zdravotné problémy, lebo tvrdo pracuje, aby sa sám vyrovnal s ťažkosťami. Doba si žiada veľkú umiernenosť.

Rok Potkana pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Veľmi šťastný rok. Pes môže vďaka inštinktom a intuícii dosiahnuť obchodný úspech alebo získa príjmy z istých investícií. Zdravie mu slúži, teší sa zo spoločnosti priateľov, ukazujú sa však problémy na domácej sfére alebo s malými deťmi, ak im ponechal vyššiu dávku voľnosti. V tomto roku by nemal požičiavať peniaze.

Rok Potkana pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Kanec sa môže tešiť na rok prosperity, spoločenských úspechov a nových príležitostí. Dariť sa bude najmä v zamestnaní, i keď môžu nastať určité finančné problémy, ktoré mu skomplikujú život. Podarí sa mu dostať z ťažkostí, starosti ho však natoľko skľúčia, že to ovplyvní jeho postup i šance na úspech. Dôležité je nemať nadsadené očakávania, aby nepodľahol zbytočne neistote.

Spracovala: Petronela

Uverejnené v ročenke pre celú rodinu Idea 2008

Súvisiaci link a informácie k článku na portáli: Tarot-horoskop na 1 rok
– možnosť celoročnej analýzy, ako to bude s Vami v tomto roku

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.